Vergoeding

Ik ben aangesloten bij de VBAG een beroepsvereniging voor alternatieve en complementair werkende therapeuten: www.vbag.nl

nbnbnb

En daarnaast bij de overkoepelende organisatie RBCZ: www.rbcz.nu

bnbnb

Hierdoor vergoeden vele zorgverzekeraars mijn behandelingen uit de aanvullende verzekering.

Kijk op deze link: https://www.vbag.nl/algemene-informatie/zorgverzekeraars.html om te zien of uw verzekering vergoedt.

In het verkeer met mijn cliënten gelden de bepalingen, de beroepscode en het tuchtrecht van de VBAG / RBCZ

Ik ben aangesloten bij geschilleninstantie Quasir: https://quasir.nl/