Skip to main content

Wetenschappelijk onderzoek toont het belang van klassieke massage therapie aan. Ziektekosten verzekeraars zouden op basis van dit wetenschappelijk onderzoek massagetherapie op kunnen nemen in de  basisziektekostenverzekering.

Een eeuwenoude therapie

In veel inleidende verhaaltjes op sites van masseurs of massage therapeuten lees je “masseren is een eeuwenoude therapie”. Het is een waarheid als een koe. In de oude Griekse stad Olympia bevond zich al een massage salon waar de uitgeputte gladiatoren gemasseerd werden en zo voorbereid werden op de volgende uitputtingsslag.

Wetenschappelijk onderzoek naar het belang van massagetherapie

Dr. Mark Rapaport en zijn onderzoekers van het Cedars-Sinai Medical Center in LA hebben wetenschappelijk bewezen dat door een klassieke massage de bloedsamenstelling verandert in positieve zin.

Van de proefpersonen werd vooraf en achteraf een bloedmonster genomen. Het aantal Lymfocyten, verantwoordelijk voor afweer en immuniteit, is aanzienlijk toegenomen. Tevens werd een daling in het bloed geconstateerd van het hormoon Cortisol, het bijnierschors hormoon dat bij stress wordt aangemaakt. Bovendien is een verlaging van het Antidiuretisch hormoon geconstateerd. Dit hormoon wordt verondersteld een rol te spelen bij agressief gedrag.

Opname in de basisziektekostenverzekering

Het zou dus in het belang zijn van ziektekostenverzekeraars meer aandacht aan deze vorm van therapie te geven in de vorm van een specifieke vergoeding voor het ontvangen van klassieke massage-therapie. Waarbij vanzelfsprekend het beste resultaat verkregen wordt door een therapeut met een goed aangeschreven opleiding.

Huisartsen zouden spanningsklachten dan kunnen doorverwijzen naar massage-therapeuten.

Als er een specifieke vergoeding in de basisziektekostenverzekering zou bestaan voor patiënten met spanningsklachten zouden huisartsen eerder doorverwijzen .

Nu worden spanningsklachten pas behandeld door een fysiotherapeut, als er lichamelijke klachten zijn. Een massage-therapeut kan de cliënt in een vroeger stadium duidelijk maken dat spanning zich aan het opbouwen is in het lichaam. Door deze bewustwording kan de cliënt eerder wijzigingen aan brengen in zijn/haar leef- en denkwijze.

Een minder agressieve wereld

We kunnen dus stellen dat het niet alleen lekker is een ontspanningsmassage te ondergaan, maar dat het ook preventief werkt om niet ziek te worden en bij kan dragen aan een minder agressieve wereld.

Wat wil een mens nog meer….