Skip to main content

Nelson Mandela – inauguratierede

Vrij naar Nelson Mandela:

Onze diepste angst is niet dat we onmachtig zouden zijn,
onze diepste angst betreft juist onze niet te meten kracht.
Niet de duisternis, maar het licht in ons, is dat wat we het meeste vrezen.
We vragen onszelf af: wie ben ik om mezelf briljant, schitterend, begaafd, geweldig te achten?
Maar waarom zou je dat niet zijn?
Je bent een oorspronkelijk wezen!
Je dient de wereld niet door jezelf klein te houden.
Er wordt geen licht verspreid als de mensen om je heen hun zekerheid ontlenen aan jouw kleinheid.
We zijn bestemd om te stralen, zoals kinderen dat doen.
We zijn geboren om onze oorspronkelijke blauwdruk, te openbaren.
Die blauwdruk is niet slechts in enkelen, maar in ieder mens aanwezig.
En als we ons licht laten schijnen, schept dat voor de ander de mogelijkheid hetzelfde te doen.
Als we van onze diepste angst bevrijd zijn, zal dat quantum fysisch in het veld ook  anderen bevrijden.

DE BEHANDELINGEN WORDEN MEESTAL VERGOED DOOR DE AANVULLENDE VERZEKERING